onsdag 29 september 2010

Historiedagarna - ger perspektiv på samtiden

Nu i helgen hålls i Jönköping De Svenska Historiedagarna 2010. Programmet finns på länkens förstasida. Att de i så hög grad lyfter aktuella frågor som rasism, valet, skolan och kungahuset tycker jag är bra. Att visa upp historiens samtidsrelevans tycker jag är viktigt. Detta är föredragen jag menar (det finns många fler, se länken):


Rasism och invandring ges stort utrymme i år med föredragen:
- Steriliseringspolitikens drivkrafter. Rasbiologi, nätverk och politik
- Garpar, gipskatter och svartskallar – invandrarna som byggde Sverige
- Från gästabudet i Valhalla till konferensen i Wannsee – om missbruket av forntiden

Även många andra föredrag har stor samtidsrelevans:
- Vad hände med den svenska skolan?
- Kreugerkraschen – förspel och efterdyningar
- En dynasti blir till
- Kung eller president? Framtiden för den svenska monarkin ur ett historiskt perspektiv
- Valjournalistik i backspegeln

Skolan får stort utrymme:
- Att undervisa blivande historielärare
- Inblick i pågående historiedidaktiska projekt vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, HLK
- Historia 1a: Vad gör man under 40–50 timmars undervisning på yrkesprogrammen?
- Från Lucy till bin Ladin? Fakta och färdigheter i grundskolans historieämne

De svenska historiedagarna vill vara ett årligen återkommande tillfälle för kontakter mellan företrädare för den historiska forskningen, praktiker inom museivärlden och arkivinstitutionerna, historielärare och en historieintresserad allmänhet.

Magnus Alkarp bloggar om Historiedagarna där han håller i föredraget; Från gästabudet i Valhalla till konferensen i Wannsee – om missbruket av forntiden.

Jag ska inte själv dit, men om någon varit där, skriv gärna en kommentar och berätta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar