torsdag 10 mars 2011

Fångad i nationen? Svenska historikermötet i Göteborg

Den 5-7 maj hålls det årliga historikermötet där Sveriges historiker träffas och diskuterar kring ett utvalt tema. I år är det Historia i Sverige - fångad i nationen? som är huvudtema. 


"Alltsedan historieämnet etablerades som vetenskap under 1800-talet har dess fokus varit nationen och nationalstatens historia. Historievetenskapen fick därmed en nationellt legitimerande funktion. Den politiska historien, de politiska händelserna och institutionerna, stod länge i centrum. När den nationellt legitimerande funktionen ifrågasattes och sedermera övergavs fortsatte nationen att ändå utgöra historieforskningens ram. De nya forskningsinriktningarna som tog form under 1960-talet och framåt bröt inte mot det nationella paradigmet.
Det nationella paradigmets livskraft har inneburit nackdelen att perspektiven blivit onödigt snäva. Men det nationella perspektivet har också resulterat i fördelen att vissa frågor har fördjupats." - Programförklaring till plenum på första dagen av historikermötet.
Det här är ett ämne som verkligen engagerar mig. Jag är övertygad om att det snäva svenska perspektivet gjort svenska historiker i viss mån blinda för det europeiska sammanhang som vår historia är oupplösligt bundet till. (Dessutom har Europa och Sverige, i flera tusen år, på olika sätt varit förbunden med resten av världen.) Den svenska bedriften, de svenska krigen och så vidare har varit i fokus. Men tänk att istället för att skriva om till exempel stormaktstidens krig ur ett svenskt perspektiv, även ha med ett lika fullständigt Tyskt eller Polskt perspektiv. Då skulle en betydligt mer fullständig bild av krigets villkor och vansinne framträda.
Frågan om att göra historien gränsöverskridande istället för gränsbyggande är något som verkligen känns viktigt för mig. Vi är trots allt bara en mänsklighet på ett litet blått sandkorn i universum. För att lösa våra problem måste vi enas, och då måste vi börja få ihop vår världs historia till en historia, där individer, stammar, klaner, folk och stater erkänner att de bara är en pusselbit i något större helt. Ett helt där ett liv alltid är lika mycket värt, och vår planet är något vi förvaltar tillsammans till kommande generationer.
Här är några texter jag skrivit som rör sig kring detta tema:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar