onsdag 28 april 2010

Toblerone och "Kosackvalet" 1928

Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomiskt politiska talesman är upprörd. Kristdemokraten Odell har tagit upp "Tobleroneaffären" igen för att visa på vad han menar är de rödgrönas ekonomiska lättsinne. Östros som är en mycket välutbildad statsvetare minns sitt partis historia och varnar för att årets valkampanj kan bli den värsta smutskastningskampanjen sedan Kosackvalet 1928. Inte så många som minns eller känner till detta kanske. Jag läste däremot en kurs om folkhemmets historia i höstas.

Den svenska politiken präglades under 1920-talet av turbulens. Den politiska strukturen hade inte satt sig. Socialdemokraterna var stora men hade ingen egen majoritet. Arbetsmarknaden präglades av konflikter. Lockouter från arbetsgivare och strejker genom facken var vanligare här än i de flesta av Europas länder. Höger stod mot vänster. I öst etablerade sig den nya Sovjetkommunismen i Ryssland. De konservativa eliterna var livrädda liksom stora delar landsbyggdsbefolkningen i ett Sverige som fortfarande dominerades av bönder. Men de svenska socialdemokraterna var inga kommunister, även om de länge tvekat om de skulle förespråka en demokratisk reformering av samhället eller revolution. Nu var man emellertid tydligt demokratiskt inriktade. I det här klimatet hotade högern med "den röda faran" och vann också valet på en ful smutskastningskampanj. Det var Kosackvalet 1928.


PS. Det turbulenta svenska 20-talet ledde sedan 1932 till "kohandeln" mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna på vars grund det svenska folkhemmet lades. 1938 blev det också fred på den svenska arbetsmarknaden genom Saltsjöbadsavtalet mellan fack och arbetsgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar