torsdag 22 mars 2012

Valfilm illustrerar min uppsats om fattigvård och socialpolitik i Göteborg

"Din Stad" är namnet på en valfilm socialdemokraterna gjorde inför kommunalvalen i Göteborg 1942. Filmen hittade jag på Filmarkivet.se. Filmarkivet - hundra år av rörliga bilder, är ett onlinearkiv för svensk film som hade sina premiärvisningar för lite mer än ett år sedan. "Din Stad" handlar om vad socialdemokraterna åstadkommit sedan de tog makten i staden tjugo år tidigare, och om hur framtidens Göteborg ska bli om socialdemokraterna får fortsatt förtroende. Det är en idealiserad bild av ett välfärdssamhälle under uppbyggnad.
Påhittiga socialdemokratiska valarbetare i Göteborg under 1930-talet
Valfilmen sammanfaller med slutpunkten på min mastersuppsats - Från fattigvård till socialpolitik. Just nu jobbar jag intensivt för att den, efter två års jobb vid sidan av mitt heltidsjobb, äntligen ska bli klar. Den handlar om Göteborgs fattigvård under mellankrigstiden, och om hur socialdemokraterna i Göteborg deltog i utformningen och skapandet av välfärdssamhället. Min uppsats kommer visa hur erfarenheter från 1920-talets Göteborg, förmedlade framför allt via stadens starke man Axel Dahlström, påverkade den ideologiska utvecklingen inom socialdemokratin. Han var Fattigvårdsstyrelsens ledande politiker och en av landets absolut mest erfarna socialdemokratiska kommunalpolitiker. Han satt även med i den kommitté som 1919 bearbetade det så kallade "Göteborgsprogrammet", författat av Ernst Wigforss. Wigforss idéer, på många sätt redan grundlagda i Göteborgsprogrammet,  fick ett stort inflytande över innehållet i den ideologiska förändring socialdemokratin genomgick under mellankrigstiden bort från socialistiska doktriner med klasskampen i centrum till folkhemsideologin med den utvecklade socialpolitiken som ideologiskt huvudnummer.
Axel Dahlström tog Göteborg in i välfärdssamhället.
Efter att uppsatsen är klar kommer inlägg om fattigvård, Göteborg under mellankrigstiden, nazister i stadsfullmäktige, demagogen Albin Ström, fattigvårdsanstalter, socialpolitik, Göteborgsprogrammet, den radikala studentklubben "Den yngre gubben", det demokratiska genombrottets konsekvenser och annat smått och gott jag lärt känna under mitt arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar