fredag 10 februari 2012

Avgrunden - en fantastisk odyssé i kapitalismens nära historia

"Man kan förstå hela kapitalismens utveckling med hjälp av en nedlagd bensinstation".

Citatet är från Jan Jörnmark (docent i ekonomisk historia) och hans fotobok om globaliseringen - Avgrunden. Jag har alltid delat Jörnmarks fascination för förfallet och av resterna av mänskligt liv. Förfallet har en inneboende tendens till att nästan skrika ut frågan - varför? Frågan som också är forskarens (och förhoppningsvis även journalistens) heliga graal. Den kan ställas i det oändliga. Oftast ger den svar som slutar i nästa varför.

Avgrundens stora varför, tar sin utgångspunkt i Detroit, staden som blivit skälva sinnebilden för kapitalismens brutalt destruktiva sida. Staden som en gång var en blomstrande 2 miljonersstad som sökte de olympiska sommarspelen, men som nu några decennier senare har förlorat 2/3 delar av sin befolkning och där de centrala delarna av staden, med skyskrapor och allt, blivit till kulisser för dystopiska hollywoodproduktioner. Härifrån börjar Jörnmark nysta upp vad som egentligen hände när världen på riktigt och på allvar blev en global marknad.

Jag är som de flesta måttligt insatt i den globala ekonomin och för mig var den resa Jörnmark bjudit mig med på en viktig ögonöppnare. Den ekonomi som präglas av  kapitalets fria rörlighet har aldrig i mänsklighetens historia varit så dominerande över allt mänskligt liv som nu. I historien har andra ekonomiska flöden oftast dominerat över handeln. Starka nationer har dikterat villkoren för pengarnas flöde med militärt våld som främsta medel, men efter andra världskriget har detta förhållande ändrats i en allt mer accelererad hastighet. Vi lever i det globala kapitalets tidsålder.

Boken är uppdelad i en del om arbetet och en om kapitalet, men följer en vindlande historia om vägen till dagens situation. För mig är det framför allt fyra historier som sticker ut. Den första är historien om hur Reagan och Thatcher släppte alla tyglar på kapitalets kraft i början på 1980-talet och hur bubblorna sedan dess briserat runt världen på platser och i branscher som setts som "det nästa stora nya". Den andra om den digitala revolutionen och om hur japansk industriell effektivitet och Sillicon valleys knowhow förändrade världen. Den tredje om hur containern förändrade världshandens förutsättningar i grunden. Den fjärde är den mest fängslande. Den handlade om dynamiken och bakgrunden till "det kinesiska undret". Hur Hong Kong och Singapore blev de tändstickor som satte den kinesiska ekonomin i brand.

Trapphus i Detroit. Foto: Jan Jörnmark

Bilderna i boken är fantastiska och särskilt de från Detroit. Här syns det att Jörnmark haft hjälp. Annika von Hausswolf (adjungerad professor på Högskolan för fotografi i Göteborg) lyfter den konstnärliga nivån några snäpp när hon jobbar med fokuspunkter, färger och ljus på en nivå Jörnmark kanske inte riktigt förmår. Å andra sidan blir lätt förfallet väl romantiskt när det blir för snyggt. Förfallet rakt upp och ner är kanske mer ärligt. För det finns ett problem med frossandet i det "förfallets skönhet" som inte berör på ett personligt plan. Hos människorna som en gång levde och satsade sina liv på dessa platser, eller för de som blivit kvar där, talar bilderna säkert med en helt annan röst. En röst präglad av sorg, eller kanske desperation.

Texten i Jörnmarks bok är inte vetenskaplig, den är gjord för att fängsla och förklara. Enskilda personer, platser och strukturella förklaringar blandas hej vilt för att visa hellre än att fastna i teknikaliteter. För att fängsla hellre än att referera till vetenskapen bakom. Vid de fåtal tillfällen vetenskapen skymtar fram är det via Karl Marx och Joseph Schumpeter:

"I grund och botten är kapitalismen en enda ekonomisk och social process, med hela världen som sin scen". -Joseph Shumpeter.

Med dom orden inledde Jörnmark sin doktorsavhandling och den avslutande epilogen om hur kineserna kom till Kalmar med kapital de inte visste vad de skulle göra av, och hur de försvann lika fort.
Jan Jörnmark

Mer av Jörnmark:
Coal and steel in Western Europe 1945-1993 (1993). Dotorsavhandlingen.
Globala förkastningar - en historia om råolja, microchips och bolaget Altitun (2004)
Göteborgs globalisering (2006)
Övergivna platser (2007)
Övergivna platser 2 (2008)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar