tisdag 20 november 2012

Min masteruppsats är färdig!

När socialdemokratena tog över makten i Göteborg 1922 förändrades
 fattigvården från avskräckning till hjälp. Fattigvårdsanstalten Gibraltar
blev allt mer till ett sjukhus. 1939 bytte det namn till Vasa Sjukhus,
 och förändrades till att bli en del av en växande allmän sjukvård.
 (Bild: Från ca 1945 Gbg Stadsmuseum)
Efter två och ett halvt år vid sidan av jobb, familj och annat så är den äntligen klar. Nu ska den bara tuggas igenom handledarens och seminariernas kvarnar. En liten bit kvar alltså, men ändå. Uppsatsen heter "Från fattigvård till socialpolitik - socialdemokratisk ideologi och praktik i Göteborgs fattigvårdsstyrelse 1919-1939". På en grundläggande nivå handlar den om demokratins konsekvenser. I Sveriges fall, arbetarrörelsens maktövertagande, och de konsekvenser det fick för både samhällsinstitutioner och socialdemokraterna som politiskt parti. Att undersöka konsekvenserna av demokratins införande var min utgångspunkt när jag började att skriva min uppsats. Demokratiska genombrott och de omedelbara konsekvenser de kan få för ett samhälle är vad jag hoppas få fortsätta att forska om i framtiden.

Nu ska det bli lite mer fart på bloggandet igen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar