måndag 1 november 2010

Wikileaks, blodbadet och lögnerna

Nu har analyser av de nästan 400 000 dokumenten som läckt ut om Irakkriget börjat avslöja mönstren i USA:s krigföring i Irak. Dokument utifrån i svt visade ikväll tydligt, både de lögnaktiga premisserna för startandet av Irakkriget, och dess ohyggliga konsekvenser. Wikileaks nya enorma läcka kommer att vara ovärderlig när bokslutet för Irakkriget ska skrivas.

Rapporterna från den amerikanska militärens loggböcker registrerar 109 000 döda i kriget varav 66 000 civila. De visar hur amerikanska soldater systematiskt skjöt först och frågade sedan, för att minimera de egna förlusterna till varje pris. De berättar om tortyr och övergrepp i en omfattning som är svår att greppa. Dessutom är de enorma dödstalen grova underdrifter eftersom så mycket död, lemlästande och tortyr inträffade utanför den amerikanska militärens insyn.

Det visas också tydligt att Al-Qaida knappast existerade i Irak före invasionen, men i takt med det ökande våldet har de fått fotfäste. Frågan om hur historien kommer att tolka Irakkrigets orsaker och dess konsekvenser kommer att bli intressant att följa. Wikileaks avslöjande kommer hur som helst vara av enorm betydelse för historieskrivningen. Helt klart är att kriget från början inte hade något med terrorism att göra.Nyhetsinslag om tidigare video släppt av wikileaks. Skjut först fråga inte sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar