torsdag 9 december 2010

Bo Rothsteins förvirrade bloggmotstånd

Jag var precis inne på professor Bo Rothsteins hemsida för debatt och samhällsanalys. Med tanke på viken ivrig deltagare han är i debatten hade jag höga förhoppningar. Jag blev direkt besviken på hur sluten hemsidan var, och på hans extremt negativa syn på bloggandet som medium, särskilt som ett verktyg i den typ av demokrati han förespråkar - den deliberativa demokratin.

Det är ett demokratiideal som förespråkar en aktiv demokrati där befolkningen tillfrågas inför formandet av policy. Alltså att folkets argument efterfrågas i formandet av politiska förslag. Där verkar kärnan i hans kritik ligga. Att bloggandet nästan alltid urartar till personangrepp, tyckande och en allmänt låg och antiintellektuell debatt - allt som inte är egentliga argument. Därför har Rothstein en hemsida där han lägger upp sina texter och uppmanar att skicka mail, som inte är anonyma, om du vill få hans uppmärksamhet.

På internet är det fritt fram för vem som helst att tycka vad som helst och ofta görs det anonymt. Internet och bloggosfären har gett folk som annars saknat mediala forum en plats. Många av dem har extrema åsikter. Just extremisterna var bland de första att utnyttja internets potential för att sprida åsikter som inte ryms på andra platser, och genom detta har de blivit vana att tycka till. Även anonymiteten har lockat "vanligt folk" att kasta ur sig kanske inte helt genomtänkta ståndpunkter. Internet har varit en magnet för alla de som inte lyckas nå ut på något annat sätt, eller som sökt efter likar som bekräftar deras extrema och/eller konspiratoriska världsbilder. I skydd av nätets anonymitet kan de spy sin galla över "etablissemanget". Ska det få vara så för alltid? Jag är övertygad om att när Sveriges alla universitet och högskolor vågar sig ut på nätet så kommer rösterna från studenternas, docenternas och professorernas ständigt pågående nätseminarium snabbt dränka extremisternas röster. Då kommer inte förintelseförnekare hamna på första söksidan när du googlar "historia".  Nu tillåts de breda ut sig över det största och för framtiden potentiellt viktigaste forumet för debatt, och vetenskapssamhället retirerar bakom institutionernas murar.

Rothsteins argumentet att inläggens kvalitet blir för dåliga för att de inte granskas och filtreras av andra än författaren själv ligger det naturligtvis något i. Samtidigt finns det inget som säger att två bloggare eller en institution kan samarbeta och läsa varandras texter. Personligen tycker jag det är mycket lärorikt för mig som skribent att ständigt läsa om mina texter och göra små förbättringar. Det är inte självklart att texten ska vara helt fixerad vid publiceringsögonblicket. För mig är detta en av poängerna med mitt bloggande, att utveckla mitt skrivande.

Rothstein verkar inte heller förstå sig på bloggverktygets flexibilitet. Kommentartorsfältet kan lämnas helt fritt så som jag gjort. Ännu har jag inte fått någon kommentar som jag sett nödvändig att stryka, men jag förstår att i vissa ämnen kan man stöta på problem. Då är det bloggaren som bestämmer var ribban ska ligga. Han kan lätt förklara för läsarna vad som gäller för att kommentarer ska släppas igenom. Rothstein skulle kunna bestämma att bara släppa igenom "argument" och stryka allt tyckande och ingen skulle kunna säga emot honom.

Jag tror att om fler i vetenskapssamfundet vågade sig på bloggandet så skulle rätt snart en norm sätta sig där alla förstår vad som gäller. Delvis tycker jag redan att så är fallet. Rothstein hänvisar också till forskning om  bloggandets natur som skulle stödja hans negativa inställning. Problemet med den forskning Rothstein redovisar är att den pratar om något som varit eller i bästa fall är. Det finns inget där som säger något om framtiden för bloggandet. Visst kommer det finnas extremt polariserade delar av bloggosfären även i framtiden. Platser där extremistiska åsiktsmaskiner umgås med andra extremistiska åsiktsmaskiner. Att dessa varit först med att ge sig ut i bloggosfären säger ingenting mer än att de saknat plattformar för att nå ut tidigare. Att prata om bloggandet som ett "generellt fenomen" som Rothstein gör är redan idag helt fel. Bara för att någon läser modebloggar betyder inte det att samma person läser politiska bloggar eller vetenskapliga för den delen. Det finns absolut inget hinder för ett seriöst bloggande, och för att det skulle kunna bli en stor tillgång för beslutsfattare och vetenskapsmän, eller för den delen alla som har någon form av specialintresse.

Rothstein verkar inte riktigt förstå att bloggen är just det verktyg han efterlyser för genomförandet av en deliberativ demokrati. I händerna på rätt personer kan den vara den deltagande demokratins bästa instrument. Ett lysande exempel på en blogg som ökar engagemang i en politisk fråga är Yimbys (Yes in my backyard) blogg som handlar om stadsutveckling.

Jag vet att jag redan tidigare rekommenderat Ting och Tankars vetenskapsbloggskola som ringar in många av de möjligheter och svårigheter en bloggare kan stöta på, men jag gör det igen.

5 kommentarer:

 1. Är det inte så att han (kanske omedvetet) är rädd för effekterna som kan uppnås inom informationssamhället, där den representativa demokratin kan omformas till en demokrati där vi inte behöver politiker, utan själva väljer sakkunniga? I nuläget väljer ju vi politiker som ska tillsätta sakkunniga och experter på de olika departementen och myndigheterna och de dem direktiv (samt i viss mån fatta beslut). Detta synsätt (en till många, många till en) hör hemma i massmedia-världen, och är egentligen en anakronism i informationssamhället. Jag ser en framtid där de som är engagerade i en fråga väljer sina representanter. Därmed skulle man slippa de dumheter som blir när massmedia kan lura i olika väljare precis vad som helst.

  SvaraRadera
 2. Tror du inte att en sådan demokrati skulle leda till att folk röstade på de mest kända sakkunniga, så som just Bo Rothstein? Jag tror att riskerna skulle vara stor med en sådan typ av demokrati. Däremot tror jag mycket på att öppna upp och bredda av informationskanalerna in till politiken och förvaltningarna. Demokratin behöver uppdateras och anpassas efter informationssamhällets nya villkor, men några radikala revolutionerande systemskiften är inte precis den Svenska modellen. Bo Rothstein verkar lite rädd för "pöbeln" faktiskt, och för att hans röst inte längre ska väga lika tungt.

  SvaraRadera
 3. Jag säger inte att det kommer att hända imorgon. Men jag tror att det kommer att inträffa. F ö så är min uppfattning att "jag röstar på mest känd" är ett fenomen som har att göra med att folk inte är engagerade. Om de som röstar istället är de som är mest engagerade, intresserade och kunniga i en fråga, så kommer kändisröstandet att försvinna. Röstning är förstås öppen för alla.

  SvaraRadera
 4. Bra skrivet!Jag har en känsla av att fler amerikanska forskare bloggar än svenska. De är fler, men min känsla är att det är lite vanligare.

  SvaraRadera
 5. Jo det pågår en hel del på andra sidan Atlanten. Har inte utforskat det så mycket själv. Bloggarna Tidens skiften och Det perfekta tomrummet har länkat en del till vad som pågår där och har en del amerikanska bloggar i sin blogglista. Har själv inte utforskat det så mycket.

  SvaraRadera