torsdag 19 januari 2012

Walther Sommerlath - det perfekta pedagogiska exemplet

Kära pappa Walther
Nazismen var starkt folkligt förankrad. Den föreställningsvärld de representerade, som idag ses som extrem var inte det för det Tyska folket. Antisemitismen var gediget förankrad i Tyskarnas (européernas) föreställningsvärld. Hitler exploaterade något som fanns starkt representerat, särskilt i de övre samhällsskikten och även i den akademiska världen. I dessa övre samhällsskikt fanns Walther Sommerlath - drottningens far. Han gjorde ett aktivt val att gå med i Nazistpartiet. Han verkar inte ha tillhört de som gjorde det av karriärskäl (som till exempel Werner von Braun - V2 raketernas och Apolloprogrammets fader), han gjorde det av övertygelse.

Han flyttade tillbaka till Tyskland från Brasilien, mitt under den tid då Nazisternas förtryck mot oliktänkande och judar verkligen visade sitt fula tryne på allvar. Han trodde på nationalsocialismen som Europas räddning från Bolsjevikerna i öst och kapitalet i London. Dessa båda globala rörelser, eller kosmopolitiska som man uttryckte det då. Motsatserna till den snäva nationalismen som nazisterna representerade.Judarna representerade dem båda. Judarna skapade bolsjevikismen. Judarna styrde kapitalet. De var den inre fienden i Tyskland och utanför Tyskland. Det var en förvriden och paranoid världsbild. Men säljande. Walther Sommerlath trodde på det här (precis som Ingvar Kamprad en gång gjorde). Annars hade han aldrig gått med i Nazistpartiet, för det gjorde även många utanför nazistpartiet.

Nazisterna gick från paranoid världsbild till handling. Även då var Sommerlath en del. Han var en av de många nazister som deltog i utplundringen av den Tyska judiska befolkningen. Han byggde sin förmögenhet på den arisering som under legala former berövade de Tyska judarna alla deras tillgångar. I en "affärstransaktion" övertog han ett stort industriföretag och lämnade en kaffeplantage i Brasilien som utbyte. En bra "affär", ingen expropriering. En affär. Industrierna var värda mycket mycket mer än plantagen och juden fruktade för sitt liv och ville ha en utväg. Han fick det. Walther Sommerlath fick hans företag.

I Kalla fakta igår visar det sig att den utredning drottningen gjort om sin far inte håller måttet. Verkligen inte alls. Hela det historiska sammanhanget rensas bort. Walther Sommerlaths namn ska inte dras i smutsen. Det är synd. Det han gjorde var smutsigt, djupt omoraliskt, kriminellt under andra omständigheter, och gjort av övertygelse. Han såg det som att han bidrog med något positivt. För den som var aktiv nazist var utträngandet av judar ur det Tyska näringslivet en nödvändig och god handling. Det tyska folket skulle räddas.

Det är synd att drottningen som verkar vara en övertygad humanist inte kan se förbi det personliga. Walther Sommerlaths agerande skulle kunna bli ett perfekt exempel på hur idéer som står i motsats till humanism kan förgifta en människa. När fiendebilder får ta över och dominera våra sinnen kan det gå illa, och alltid hamnar humanismen på undantag. Det är synd att drottningen inte kan se möjligheterna i att göra sin egen släkthistoria till ett pedagogiskt exempel. Walther Sommerlath kan ha varit en hur kärleksfull och bra pappa som helst, men det tar inte bort det han gjort och inte minst vad han representerade. Han är ett perfekt exempel på att en person som strävar efter att göra gott kan förföras att göra dess motsats.

Walther Sommerlath är även ett bra pedagogiskt exempel den mer "vardagsnära" nazismen. Att förstå hans livsval är egentligen mycket mer intressant än den ständiga fokuseringen på nazimens ledande funktionärer. De hade inte varit något annat än några galna extremister i vår tid. Men då, i en omgivning där deras idéer kunde bära frukt, blev de herrar i Europas mest folkrika stat och över en av världshistoriens mest destruktiva regimer. Sommerlath tillhörde den ivriga fancluben till antihumanismens främsta företrädare. Det är lätt och naturligt att slå ifrån sig nazismen och distransera sig. "Sådär skulle aldrig jag kunna göra". Nazismen blir till en fantasm. Något obegripligt och mystiskt. Men den kraft som var nazimen föddes ur en potent fiendebild. Den fiendebilden går att förstå. Det går att förstå varför en fiende förföljs och till sist mördas urskiljningslöst. Det har hänt efter andra världskriget i Jugoslavien och i Rwanda och på många andra platser. Förintelsen var bara unik i sin effektivitet.

Därför hoppas jag att drottningen lyckas att lyfta frågan om sin far och göra något positivt av Kalla faktas hårda granskning. Jag hoppas att hon kan släppa det personliga och agera som en statskvinna och en representant för något större. Humanism är något som var och en av oss borde slåss för. När världen målas upp i svart och vitt. När det finns en tydligt definierad fiende i dina närståendes argumentationer ska du säga emot. När dina vänner målar upp starka bilder av en fiende bör du nyansera. Sanningen ligger alltid i gråskalorna. Nyanserna är humanistens bäste vän.

Läs även: "Nazisten Walther Sommerlath" - från TV4.se

Litteraturtips:
Hitlers Folkstat - Götz Aly
Dietrich Eckarts onda öga - Per Landin